Angazhimi yne

Te gjithe e dime se CO2 eshte njohur ne menyre te gjere se çfare impakti ka ne ndryshimin e klimes dhe akoma s'eshte gjetur nje zgjidhje vetme per kete problem. Sidoqofte, ne jemi te angazhuar per reduktimin e ketij impakti duke ndermarre nje sere masash. Keto masa perfshijne ne projektimin e mjeteve per te pasur nje konsum te ulet dhe proçeset e proshimit te tyre me te qendrueshem.

 

Ne jemi duke rritur numrin e teknologjive te avancuara, te cilat kombinojne per te pasur nje reduktim sinjifikativ te CO2 perfshire ketu dhe teknologjine e mjeteve me hidrogjen. 

 

Bookmark & Share